InnoFra, 2020

Integraal Gebiedsgericht Werken

Integraal Gebiedsgericht werken in Wassenaar uitgelegd. Interviews met alle betrokkenen bij de gemeente, waaruit onmiskenbaar blijkt dat IGW voor gemeenten werkt! De Verbeelding heeft de interviews van de gebruikers zoveel mogelijk gecombineerd met beeldmateriaal van de betreffende wijken.